Forventninger

Forventninger

Barna kommer til barnehagen hver dag med ulike forventninger om hva barnehagendagen skal bringe. Vi tenker det er fint, og at barna har erfaring med at barnehagen har et allsidig tilbud. Noen vil være ute, noen vil male, noen vil høre på musikk, noen vil leke, noen vil forsette prosjektet fra dagen før osv.

Vi er opptatt av medvirkning innen en gitt ramme i barnehagehverdagen.

Vi kan også kjenne på utilstrekkelighet når forventninger ikke innfris der og da. 

Rammenebetingelsene og den pedagogiske planen gjør til at vi ikke kan imøtekomme alle forventninger til enhver tid.

Det er heller ikke et mål. 

Vi kan ha forventninger i mange situasjoner i barnehagen, og i livet forøvrig. Forventninger til vær, aktiviter, hvem som er kommet i barnehagen, turmål, til hva vi skal spise, om vi starter ute eller inne osv. Barna har også forventninger til helga som å slappe av hjemme, besøk, skitur, overnatting , spise pizza, kino, leo’s lekeland m.m.

Hva når forventningene ikke blir som man ønsker?

Skal vi kompensere med andre ting?

Lærer barnet av at forventninger ikke blir innfridd?

Er forventninger noe positivt?

Kan forventninger være noe å glede seg til, noe motiverende og livsglede?

Hvem og når skaper vi forventninger? 

Trenger barnet hjelp til å forstå? 

Skal alle forventninger blir innfridd?

Som voksne må vi hjelpe barn å regulere seg og å sette grenser. Alle mennesker kan kjenne på gleden over at forventningene blir som vi har tenkt eller knust over at de ikke blir innfridd. Hvordan vi takler dette og hvordan reaksjonsmønstrene er hos den enkelte, er ulik ut i fra personlighet og utviklingsnivå.

Barnet trenger å kjenne på å følge flokken sin, både hjemme og i barnehagen. Vi ser på dette som en balansegang mellom grensesetting og medvirkning. Og vi tenker tenker at motstand i små doser styrker barnet. 

Oppdragelse

Er en prosess der voksne leder og veileder neste generasjon. Gjennom oppdragelsen overføres verdier, normer, tanker og uttrykks- og handlingsmåter. De voksne skal veilede barn i deres veksling mellom samfunnets normer og sosiale krav og egen væremåte.  ( Rammeplan s. 25 2006.)

IMAGE.JPG
Snart påske

Snart påske

Påskeaktivitet

Påskeaktivitet