Vi maler påske egg

Vi maler påske egg

En «gammel» barnehagetradisjon er å male egg til påske.  

IMG_5897.JPG

Kreativitet og male glede, «nytt» materiale. Eggene må behandles varsomt, det er bare skall. Vi deler og bytter på fargene, venter på tur. 

FullSizeRender.jpg

Rammeplanen sier at personalet skal;

«•gi barna anledning til å bli kjent med et mangfold av tradisjoner og kunst- og kulturuttrykk fra fortid og samtid»

FullSizeRender.jpg
Nytt liv

Nytt liv

"En liten kylling i egget lå"

"En liten kylling i egget lå"