Laserbane en uke etter

Laserbane en uke etter

I uka etter at vi lagde laserbanen ble vi voksne enige om å være tilbakelent og vente for å se etter barnas interesse rundt dette. Vi var litt overrasket over å oppdage at ingen spurte etter ny laserbane, men vi hørte ordet laserbane bli nevnt flere ganger. 

En uke etter forrige laserbane valgte vi å inspirere med en ny laserbane. Denne gangen lagde en voksen og et barn banen sammen. Vi knyttet bjeller på hver tråd og lagde regler for hvordan banen skal brukes. 

"Det e tre liv" 

"hvis bjella ringe må vi bynn på nytt" 

"det må vær en og en om gangen"  

IMG_5743.JPG

Det ble stor interesse rundt banen, og barna hjalp hverandre med råd om hvordan de skulle komme seg gjennom banen uten å røre borti "laserstrålene" 

"lægg dæ på magen" 

"lægg ned rompa"

"bruk hendern te å skyv dæ" 

FullSizeRender.jpg
FullSizeRender.jpg

"Barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek både ute og inne. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek-alene og sammen med andre" (Rammeplanen 2017) 

Utskifting av materiale

Utskifting av materiale

Vil du bli med meg i hytta?

Vil du bli med meg i hytta?