Utskifting av materiale

Utskifting av materiale

IMG_6861.JPG

"Vi ser på rommet og materialet som en del av det pedagogiske arbeidet.  Vi mener at det  har stor betydning for godt samspill, gode læringsarenaer og ulike muligheter. Det skal gjenspeile vårt syn på barnet og konstrueres ut i fra det bildet." (Årsplan)

Vi skal hele tiden utfordre barna, vi skal følge tett på deres utvikling og vi er opptatt av at materialet ikke skal være statisk. Vi reflekterer hele tiden rundt det materialet som til enhver tid befinner seg tilgjengelig for barna, om det gir dem nok utfordringer, om det er forsvarlig, vi observerer hvordan barna møter nytt materiale, hva det gjør med samspillet, hvordan ulike materialer brukes sammen og vi reflekterer rundt hvordan vi presenterer materialet. 

IMG_6862.JPG

2/3- åringene har hentet rørdeler fra prosjektrommet. Vi ser rørene brukes som røreredskap i "matlaging", til blåseinstrumenter og det brukes i konstruksjonsleik. Rørene brukes også til å teste fart. 

Vi har også byttet ut de fargerike fjærene med kun gule fjær. Vi opplever da at fjærene blir brukt på forskjellige måter. De fargerike fjærene har blitt spredt litt her og der i rommet, mens når de har lekt med kun gule fjær har barna samlet dem og f.eks brukt dem til "matlaging", formet trær og blomster med dem. Hvorfor?? 

Vi ser at å hente inn nytt materiale gjør noe med samspillet mellom barna. Noen viser frem en måte å bruke det på, mens en annen har en annen idé. Vi lar oss fascinere over hvordan barna deler med hverandre, hvordan de møter det åpne materialet og hvordan de ser mulighetene og ikke begrensningene med det.   

Bukkene Bruse

Bukkene Bruse

Laserbane en uke etter

Laserbane en uke etter