Fra Globus til projektor og digitale medier.

Fra Globus til projektor og digitale medier.

Vi har en globus på hylla vår, inne på fellesrommet. Den ser vi ofte på, under måltider, samlingsstunder, når barna ønsker å se på den. I slike stunder kommer de gode dialogene, samtaler om hvor vi bor, og hvor huset vårt ligger. Sammen leter vi og finner landet vårt og vi oppdager andre steder på jorden, kanskje der vi har vært på ferie. Vi opplever at barna syntes det er utfordrende å se for seg hvor de bor på skalaen en globus tilbyr, inn i den lille prikken et sted på globusen. For å få ett utvidet perspektiv på hvor vi bor i verden, tar vi i bruk digitale verktøy gjennom internett og Google Earth, koblet til en projektor. 

Vår oppgave er å følge opp det barna viser interesse for, berike deres undring, samt utvide og stimulere nye perspektiver og læringsslyst. Ved bruk av projektor gir vi muligheter for aktiv deltakelse og legger til rette for et allsidig læringsmiljø. En projektor kan tilføre og supplere barns søken og spørsmål om hvor de bor, og hvor store avstander det er i verden. 

IMG_9978.JPG

Vi spør barna hva de ser. "Jordkloden" nevner flere av barna. "Skal vi se om vi finner barnehagen vår" spør vi, og får ett enstemmig ja tilbake. Vi zoomer inn fra verdensrommet, og reiser nedover til Europa, ned til Norge og så til Planetringen Barnehage. Fra et fugleperspektiv opplevde vi at det fortsatt var litt abstrakt for barna, men da vi beveget oss ned til gateplan gjenkjente barna barnehagen sin. 

IMG_9987.JPG
IMG_9989.JPG

Vi ser at barnehagen på bildet er rød. "Men nå er den svart" sier flere. Et par av barna går bort til vinduet, som de åpner og ser ut på ytterveggen. Flere går bort til vinduet. "Den er svart". 

Vi reiste ned barnas hus, til de som husket adressene sine, og de kunne forklare oss veien på gateplan hvor de bodde. Google Earth tillater oss å gå bortover veien. Dette blir et supplement til orienteringen om nærmiljøet.

Rammeplanen for barnehagen peker på at barnehagen skal bidra til at barn kan bli kjent med eget nærmiljø, samfunnet og verden, gjennom utforskning, opplevelser og erfaringer. Digitale verktøy kan være en støtte i denne utforskningen.

Varsom tilnærming

Varsom tilnærming

Barnekultur

Barnekultur