Spennings-lek

Spennings-lek

I barnehagen  inspirerer, motiverer og utfordrer jevnaldrende hverandre, i et miljøet som endrer seg med naturen og med tilførsel av material.

Vi ser mestring med bevegelses-erfaringer i akebakken, barna vurderer og videreutvikler kontinuerlig. Kroppsbeherskelse bygges opp gjennom allsidige bevegelse. 

På denne måten blir de kjent med seg selv, sine egne grenser og ferdigheter.

FullSizeRender.jpg
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
God påske

God påske

Varsom tilnærming

Varsom tilnærming