God påske

God påske

Påskeaktiviteter kan både være permante og upermanente utrykk. Vi ser mangfoldet i gruppa og noen velger prosesser som blir til produkt. Snø-kyllingen er et upermanent uttrykk der prosessen ga mening der og da.

Kram snø gir inspirasjon til å modulere, den skaper- fysisk aktivitet,-leik, - nye teknikker, -samarbeid, og- skaperglede.

IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
Et babytroll

Et babytroll

Spennings-lek

Spennings-lek