Biblioteket

Biblioteket

I dag  tok vi turen til Malvik videregående skole der fylkesbiblioteket ligger. Lokalene inspirerer skolestarterne på ulikt vis, først og fremst til bruk av språket. Bibliotekets funksjon er med på  å berike alle medborgernes språk. Vi tenker at det er spesielt viktig at de eldste barna i barnehagen kjenner til ressursene biblioteket innehar som de kan benytte seg av, videre i den livslange læringa. 

Bibliotekets landskap inspirerer til: 

ORDFORD

BEGREPSFORSTÅELSE

FANTASI

KREATIVITET

KUNNSKAP

KOMMUNIKASJON

HUMOR

SPRÅKFORSTÅELSE

SAMMENHENG

DIALOG

SAMTALE

IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
FullSizeRender.jpg
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG

«Å lese er for hjernen hva mosjon er for kroppen».

Joseph Addison

Artikkel om barnehagen vår

Artikkel om barnehagen vår

Bukkene Bruse

Bukkene Bruse