Gult garn

Gult garn

Materialet gult garn for en ettåring kan være å ta på, for en treåring kan være å dra utover eller klippe i. Når barn tilegner seg   kunnskap om et materialet utvider de ofte bruksområdet i takt med sin egen utvikling. Vår oppgave er å se når barnet er klar for neste steg og gi progresjon. 

IMAGE.JPG
image.jpg
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG

Progresjon

Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang. Alle barna skal kunne oppleve progresjon i barnehagens innhold, og barnehagen skal legge til rette for at barn i alle aldersgrupper får varierte leke-, aktivitets- og læringsmuligheter. Personalet skal utvide og bygge videre på barnas interesser og gi barna varierte erfaringer og opplevelser. Barnehagen skal legge til rette for progresjon gjennom valg av pedagogisk innhold, arbeidsmåter, leker, materialer og utforming av fysisk miljø. Barn skal få utfordringer tilpasset sine erfaringer, interesser, kunnskaper og ferdigheter.

                              Rammeplan  

image.jpg
Fugl

Fugl

Artikkel om barnehagen vår

Artikkel om barnehagen vår