Lek med språk

Lek med språk

Mange på Ugletårnet er opptatt av å rime. De rimer på ord, de rimer tradisjonelle  regler og de elle’r. Noen leter etter ord som rimer på hverandre uavhenig av tidligere erfaringer. Rim er språkstimulerende, når vi rimer vil det si at de samme lydene går igjen. I dag ble det en kombinasjon av et kjent klokke rim blandet med nye rimord  lekt frem gjennom humor og fellesskap.

En indremotivert arbeidsøkt med funksjonell  skriving og lesing.

Førskolebarna bidrar ulikt på arbeidet utifra intresse og utviklingsnivå. Noen bidrar mye, noen observerer, mens andre trenger å utfordres. En hårfin balanse for mestring og utvikling.

IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG

 «Språklek har med andre ord betydning for barnet her og nå, men også for fremtiden. Suksessfaktorene i oppskriften for å lykkes med godt språkarbeid ved bruk av språklek er språklig bevisste voksne sammen med et inspirerende språkmiljø som barna kan bade i hver dag.»

                                  Skrivesentret       

FullSizeRender.jpg
Tidlig lesing

Tidlig lesing

Fugl

Fugl