Skaperglede

Skaperglede

Vi er opptatt av prossene i arbeidet på barnehagen. Noen ganger blir prosessen til et produkt, denne gangen garnkyllinger. Det å fullføre kan gi mestring og skaperglede. Når vi voksne tilfører, kan vi nå flere fagområder i prossesen, denne gangen blant annet kunst,kultur og kreativitet og kommunikasjon,språk og tekst.

Vi ser at dette kan bli en naturlig inngang til skriving med førskolebarna og spør om de vil skrive om sine kyllinger.

Vi tenker at personalets oppgave er en veksling mellom å følge barns spor og å skape intelligente situasjoner og situasjoner for læring. Det er barna som er drivere og vår rolle blir å støtte. 

Barna griper tilbudet noen som fører til at prossesen lever.

IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMG_4468.JPEG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
En elefant

En elefant

Snart påske

Snart påske