Tidlig lesing

Tidlig lesing

En av oppgavene til dagens hjelper er å dele ut matpakkene. På matpakkene er det skrevet barnas navn og noen ganger er det en tegning på.  

Av og til ser vi med en gang hvem sin matpakke det er, men på de fleste matpakkene står det bare skrevet navnet. Da må vi lese....

I barnehagen er vi omgitt av bokstaver i ulike materialer og vi har stort fokus på språk. Mange av fireåringene har allerede kommet til det andre stadiet i leseutviklingen, helordslesing; «barnet har dannet seg et visuelt bilde av det skrevne ordet og husker hvilket ord det er.»Noen av fireåringene er på det første stadiet, lesing av kontekst, mens noen fireåringer er kommet til eller er i overgangen til neste stadium, fonologisk lesing. «Fonologisk lesing innebærer at barnet har forstått at bokstavene representerer språklyder som skal trekkes sammen og bli til ord»(Barns språkutvikling, Anne Høigård)

I barnehagen er vi omgitt av bokstaver i ulike materialer og vi har stort fokus på språk. Mange av fireåringene har allerede kommet til det andre stadiet i leseutviklingen, helordslesing; «barnet har dannet seg et visuelt bilde av det skrevne ordet og husker hvilket ord det er.»Noen av fireåringene er på det første stadiet, lesing av kontekst, mens noen fireåringer er kommet til eller er i overgangen til neste stadium, fonologisk lesing. «Fonologisk lesing innebærer at barnet har forstått at bokstavene representerer språklyder som skal trekkes sammen og bli til ord»(Barns språkutvikling, Anne Høigård)

IMG_5718.JPG

Å «lese» navnene på matpakkene opplever vi at barna ser som en viktig oppgave i hverdagen. De prøver selv først, men søker hjelp hvis det blir vanskelig. Den voksnes oppgave blir å støtte barnet til en opplevelse av mestring. Ved å lydere første bokstav(kanskje andre og tredje) støtter vi barnet i å «lese» navnet selv og det får en opplevelse av mestring som forhåpentligvis skaper en motivasjon for videre utforsking av bokstaver, lesing og skriving.

 

Høigård, A. (2012) Barns språkutvikling, Oslo, Universitetsforlaget

Hva ser dere inni isen?

Hva ser dere inni isen?

Lek med språk

Lek med språk