På tur i nærmiljøet

På tur i nærmiljøet


Hva er det som fanger barnas interesse?    

I grøfta finner vi en vott som noen har mistet. Noen tror det er nissen som har mistet den, andre tror det er mannen som har mistet den. Vi snakker litt om eventyret om skinnvotten. Kanskje har pilemus silkehår brukt den som hus?

IMG_0416.JPG

turvenner 

IMG_0450.JPG

Hvem har mistet votten sin?

IMG_0429.JPG

 «Se soppen»

IMG_0433.JPG

 « skal vi se om det er frø inni kongla?

IMG_0430.JPG

 «Se det ligner på en slange»

 

»Barnehagen skal legge tilrette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring.»   

Rammeplan; natur miljø og teknologi.

En gul knapp...

En gul knapp...

Å vise omsorg

Å vise omsorg