Empatisk inngang

Empatisk inngang

Rundt ei barnegruppe er det et mangfold av ressurser som vi prøver å benytte oss av.

En mormor har et rikt utvalg av ulike dyr og der har vi vært i dag. 

Vi lærer å vise omsorg, empati, å kontrollere egen adferd, å ta hensyn, å tolke dyrenes kroppsspråk, å respektere dyrenes grenser, kjenner på ulike lukter, kjenne på pels m.m.

Vi må forholde oss til de normer og regler som er i dette miljøet. 

Vi får erfaring med at dyr kan ha ulik personlighet, som at noen er tam, kontaktsøkende, sky, tilbakeholden m.m. 

Vi tror ikke at å undervise barn til å bli empatiske er veien å gå, men heller å tilrettelegge for empatiske møter. Empati kommer ofte til uttrykk gjennom handlinger mellom; menneske og menneske, menneske og dyr, menneske og naturen. Vi reflekterer over å være empatiske rollemodeller, som er ærlige, tydelige og forutsigbare. 

IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMG_5192.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
Å vise omsorg

Å vise omsorg

Vår og vann !

Vår og vann !