Respekt for naturen

Respekt for naturen

Når snøen smelter registrerer vi at det dukker opp søppel. Flere av barna i Ugletårnet finner masse søppel og vil rydde det i en felles pose: «for at dyrene i naturen skal ha det bra». 

Ved å gripe barnas initiativ og tilby redskap, inspireres neste generasjon  til å ta vare på naturen.

«Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen». Rammeplan s52 

IMG_5229.JPEG
IMG_5230.JPEG
IMG_5232.JPEG
IMG_5231.JPEG
Et barn har hundre språk....

Et barn har hundre språk....

«Flua slutta å virk»

«Flua slutta å virk»