Vårens første blomst

Vårens første blomst

På tur får vi plutselig øye på vårens første blomst i grøftekanten. I gruppa benevner vi denne blomsten med forskjellige navn;

Hestehov

Leirfivel

Tussilago farfara

 

IMG_6109.JPG

Vi plukker med oss blomster på vei hjem fra turen. Vi vil undersøke blomsten nærmere og kanskje tegne eller male den.                                       «Vi må ihværtfaill gi dæm vann» 

« Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen.».                 (Rammeplan for barnehagen) 

 

Undring og utforsking

Undring og utforsking

Trefelling på turplassen

Trefelling på turplassen