Undring og utforsking

Undring og utforsking

Om våren viser naturen seg på så mange ulike måter. I går da vi startet ute var det is på dammene og sol fra skyfri himmel.

IMG_6097.JPG

Isen innbyr til utforsking;

Når du tramper på den sprekker den og lager en knasende lyd. 

Den legger et lokk over dammen så vannet blir klart ogvi ser bunnen tydelig.

IMG_6101.JPG

i bunnen av dammen er det et hull.

»ka e d hærre?» 

»ka e d som har laga d?» 

»kor dypt e d?» 

For å finne ut hvor dypt det er henter han en pinne å stikker ned i hullet.

 

IMG_6103.JPG

Dagen etter er det isfritt og overskyet. Vannet i dammen er grumsete. 

«kor har d blitt av hullet?» 

IMG_6113.JPG

Vi leter etter hullet med føttene og pinner. 

IMG_6116.JPG

vi finner hullet og måler dybden med pinne.

IMG_6117.JPG

«Kanskje bor det et troll nedi hullet?»

 

«Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopp- levelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring. Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper. «.           (Rammeplanen s.52)

Parfyme

Parfyme

Vårens første blomst

Vårens første blomst