Kollektiv kompetanse

Kollektiv kompetanse

Noen av barna responderer på en oppgave som går ut på å samarbeide om å tolke våren i boka; « Snart sover du.» Oppgaven er frivillig fordi vi vet at aktiviteter blir meningsfulle for barna når de er indremotivert. Vi vet også at barna ofte blir inspirert av hverandre.

Vi ønsker å legge tilrette for læringssituasjoner med samarbeid, vi tror de blir kjent med seg selv og andre, og vi tror det gir dem viktige erfaringer til livet. 

I arbeidet ser vi at de må ta hensyn til hverandre samtidig som de får blikk på den enkeltes unike kompetanse. De fordeler arbeidsoppgaver, støtter hverandre, tar hensyn til hverandre, lytter til hverandre og utfordrer hverandre.  De opparbeider seg en kollektiv kompetanse. 

FullSizeRender.jpg
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG

 « Det er vår oppgave å finne balansen mellom å ivareta individets verdighet og samtidig å sikre individets plass i gruppen».

Henrik Syse

Språket står ikke stille

Språket står ikke stille

Lava

Lava