Språket står ikke stille

Språket står ikke stille

Det norske språket er stadig i endring. Det utvikler seg i takt med samfunnet rundt oss, og avspeiler nye måter å tenker på. 

Kjeft, få skjenn, oppstrammer, moralpreken, tordentale, korreks osv.

«Kjeft - «Å bli utskjelt, grovt tiltalt eller få skjenn.»- «Er en straffene kommentar.»

                                                 wikipedia  

 

I barnehagen er vi som pedagoger opptatt av vårt språk i danningsprosessen. Kommunikasjon i utfordrende situasjoner skal gjenspeiler vårt barnesyn. Det er sentralt for oss at barna har noe å bidra med i konflikthåndtering. 

Vi er opptatt av likeverdighet i samspillet, å respektere hverandre, å bruke det verbale verktøyet og å lytte til hverandre, for å komme oss videre.

Kjeft er ikke et verktøy i barnehagen i 2018. Vi bruker kommunikasjonsveier som dialog, spørsmål, refleksjon, lytte, veiledning, likeverdighet, 

Vi tenker at forståelse heller enn lydighet er viktig og alle må få muligheten til å medvirke, sees på som likeverdige, ansvarliggjøres og slik få erfaring med forskjellige handlingsmønstre til livet.

Å skape møteplasser

Å skape møteplasser

Kollektiv kompetanse

Kollektiv kompetanse