Mestring

Mestring

Ettåringene nærmer seg to år og noen har allerede rukket å fylle år. 

I på- og avkledning begynner de å klare  mer og mer sjøl. Vi voksne er tilstede. Vi ser, støtter og veileder der de trenger og ønsker dette.

Barna hjelper hverandre og viser glede ved mestring, både sammen og alene. 

" I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre" ( Rammeplan, s. 22, 2017).

 

«Dær e bokstaven min»

«Dær e bokstaven min»

Samarbeid

Samarbeid