Å skape møteplasser

Å skape møteplasser

Om morgenen pleier vi å få besøk av storesøsken som er med å levere før de skal i ugletårnet. Da står bordet nærmest garderoben tomt, men plutselig skjer det en forandring. På torsdag ble bordet gjort om til en kaninseng. En av søsknene kom inn, fant materiale fra hyllene og begynte å ordne i stand. Uten å si et ord eller å se bort på oss ble skjell, klyper, bokser og annen pynt satt fram. Deretter kommer en kanin. En sten blir lagt oppå klypene og en boks, så blir kaninen lagt oppå. Da ser vi det. Det er en kaninseng! En flott start på dagen og en enda bedre iscenesatt møteplass skapt av et barn, for barn.

Se, en edderkopp!

Se, en edderkopp!

Språket står ikke stille

Språket står ikke stille