Fjølstadtrøa museum

Fjølstadtrøa museum

Etter flere besøk på Fjølstadtrøa merker vi at barna åpner opp for andre spørsmål nå enn tidligere. Vi leser historien om husmannsplassen som står på et skilt ved småbruket. 

Er Sverre og Jørgine død nå?  

Hvem døde først? 

Hadde de vært like gamle som oldemor og oldefar? De levde etter vikingetiden. 

Hadde de ikke barn? 

Hvor fikk de vann fra?

Hadde de kjøkken? 

Hvor sov de? 

Hva er et stabbur? 

Hvilke dyr hadde de på låven? 

Var det krig når de bodde her? 

 

Vi kikker inn gjennom vinduene, finner brønnen hvor de hentet vann, snurrer på steinen der de slipte kniver og ljå, sitter på stabburstrappa, går på låvebrua m.m. 

IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
image.jpg
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG

Formålet til Fjølstadtrøa.

»Hovedformålet med Fjølstadtrøa er å vise nye generasjoner levevilkårene på husmannsplasser og småbruk på atten-og nitten-hundretallet. Malvik historielag ønsker å spre kunnskap om driftsformer, husdyrhold, husstandar, kosthold og aktuelle håndverks-og husflids-tradisjoner». 

Malvik historielag

Robot

Robot

Hvilken farve vil du ha på bokstaven din?

Hvilken farve vil du ha på bokstaven din?