Robot

Robot

Et av barna har planlagt  robot-kappløp. Vi spør om han kan tegne, for at vennene skal forstå hvordan løpet skal foregå. Arbeidet settes igang og flere av vennene bir invitert med. Reglene snakkes om og blir til underveis:

» Det er ikke om å gjøre å komme først»

» Vi skal bevege oss som roboter» 

» Det skal være to baner» 

» Dommeren skal se til at alle beveger seg som roboter». 

Vi tenker at å visualisere ved hjelp av tegning og skriving er et verktøy som gir forståelse. 

IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
Slektstre

Slektstre

Fjølstadtrøa museum

Fjølstadtrøa museum