Klart språk

Klart språk

Denne uka har vi lest to bøker vi har lånt på biblioteket. Bøkene handler om uttrykk som det er vanlig for voksne å bruke, men som barn ikke alltid forstår; «om våren skyter trærne knopper og naturen eksploderer.» «ta med deg døra når du går».

IMG_6198.JPG

Etter at vi har lest en bok snakker vi om det vi har hørt. Noen forstår ordspillene mens andre trenger lengre tid til å forstå. Vi undrer oss sammen over ordenes og uttrykkene betydning. Vi voksne snakker mye om at vi må være bevisst på hvilke ord og uttrykk vi bruker. At det er viktig at vi undrer oss over språket sammen med barna og at vi leker oss med språket.

Vi bruker ofte ordet fellesskap. En dag er det en som spør; hva er fellesskap?  «Ja, hvilket skap er det?, sier en voksen. Dermed starter en ny prosess med undring, samtale og refleksjon.

Gåtur

Gåtur

Hvor kommer rosinen fra?