Leistadåsen

Leistadåsen

Når barna leker fritt ser vi at de oppnår en tett og sanselige kontakten med naturen.

Naturen er en genuin lekeplass for blant annet bevegelse og utforskning.

Barna griper naturens muligheter med sin naturlig tilnærming.

IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
Humlens flukt

Humlens flukt

Naturmaterialer

Naturmaterialer