Egenorganisert lek

Egenorganisert lek

Et av barna i gruppa inviterer til en egenorganisert lek. Et kart blir tegnet opp, spørsmål blir skrevet ned, en skatt blir formet og gjemt. Gruppa samles og får informasjon om hvordan leken skal organiseres.

Vi ser at barn kan bidra i egen og andres læring. Vi tror at læring og kunnskap bygges opp gjennom barnas aktiviteter og deltagelse i aktiviteter. 

For oss henger pedagogikken nøye sammen med et barnesyn der alle barn sees på som kompetente, med evne, vilje og lyst til å utforske, leke og lære. Vi må oppmuntre til en nysgjerrihetskultur der utforskning blir en sentral vei til læring og barnet  tar aktiv del i egen læringsprosessen. 

FullSizeRender.jpg
IMG_4810.JPEG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
Feiring med sommerfugltema

Feiring med sommerfugltema

Påskekrim

Påskekrim