3 åringen og maleteknikker

Barnegruppa på Sol har mye erfaring med maling på lerret, papir og papp. Det har vært mye bruk av malekoster, men også kam, svamp og andre redskaper. Vi ønsker at interessen for maling skal opprettholdes og videreutvikles, og vi ser viktigheten av at vi stimulere barnas nysgjerrighet og utprøving av nye teknikker. Dette vil kanskje føre til en progresjon i barnas maleuttrykk, og  ikke minst det at de kjenner en glede ved å bli kjent med flere muligheter å male på.

IMG_7580.JPG

Akrylmalingen har blitt tynnet ut med vann, sugd opp i pipetter og overført på lerret. Noen ganger ble all malingen presset ut på en gang, eller så ble den fordelt utover mer som dråpeeffekter. 

IMG_7577.JPG

Når man er to eller flere som maler sammen, så kan man se på og inspirere hverandre og samtale om aktiviteten.

IMG_7848.JPG

Maling klemt ut fra flaske og rett over på lerret, ga nye spennende muligheter. Alt fra små dråper, større felt med maling til trådformede striper.  Maling på maling, hva skjer da?

IMG_7852.JPG


Maling lag på lag i forskjellige farger, ble til spennende og nesten litt figurative former.

Ved å stå og male får man kanskje et annet inntrykk og oversikt av bildet, og hvor man vil legge på maling.   

Ved å stå og male får man kanskje et annet inntrykk og oversikt av bildet, og hvor man vil legge på maling.

 

Nytt materiale

Presisjonsarbeid

Presisjonsarbeid