Matematikk og brettspill

Matematikk og brettspill

"Åh, kan vi ta fram den?!" Spør ett par barn når de ser en boks med terninger og spillebrikker oppe på hyllene. "Ja, etter vi har spist fruktmåltidet" sier en av de voksne og glemmer det kanskje litt bort. 

Etter fruktmåltidet går barna tilbake på prosjektrommet og henter boksen. Siden det er noe vi sjelden tar fram, blir det ekstra spennende å ta det fram. Det blir fort aktivitet på gulvet, og mange har lyst til å bli med. Til slutt er hele barnegruppa med på aktiviteten.  

IMG_0652.JPG

Noen setter opp spillebrikkene som bowlingkjegler og triller terningen som bowlingkule, mens andre lager sine egne brettspill, der de triller terningen, og går fram mot ett mål

"Vi har ordna stigespill!". Klosser som vanligvis brukes til konstruksjon, brukes nå til å lage et spillebrett av.   Terningen trilles. "Hvor mange plasser skal du flytte deg nå da" spør vi voksne. Terningen plukkes opp, og det telles. "Seks!" Sier barnet, og de teller sammen hvor mange ruter som skal flyttes.

"Vi har ordna stigespill!". Klosser som vanligvis brukes til konstruksjon, brukes nå til å lage et spillebrett av. 

Terningen trilles. "Hvor mange plasser skal du flytte deg nå da" spør vi voksne. Terningen plukkes opp, og det telles. "Seks!" Sier barnet, og de teller sammen hvor mange ruter som skal flyttes.

IMG_0655.JPG

  

IMG_0666.JPG

I rammeplanen for barnehagen står det at "gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling og får erfaring med ulike måter å uttrykke dette på. 

I rammeplanen står det også at "personalet skal bruke bøker, spill, musikk, digitale verktøy, naturmaterialer, leker og utstyr for å inspirere barna til matematisk tenkning"

Hva kan barna lære/bli inspirert til av å spille brettspill? 

- De bruker fantasien for å lage spillebrett

- De lærer seg å lage og følge regler for en satt aktivitet/lek

- Hver gang terningen kastes, må prikkene telles, og man lærer seg å se antall  

- De får øvd seg i tålmodighet og å vente på tur, når de spiller brettspill sammen 

Hva er dette?

Hva er dette?

«Æ tegna en pingvin»