Prosessen videre med hammer og spiker

Prosessen videre med hammer og spiker

I høst laget vi en møteplass for snekkering. Barna har brukt en del tid på å bli kjent med verktøyet og teknikken. Nå som våren er her tar vi fram verktøyet igjen. Vi startet med å spikre på planken. Men vi ser at barna søker mer mot å konstruere noen med plankene. videre i prosessen finner vi frem avkapp til å spikre på planken og spikre ting som skal ligge løst oppå. Det blir ubåter, båter, karusell og helikopter mm.

 

FullSizeRender.jpg
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG

 «Personalet skal oppdage, følge opp og utvide det barna allerede er opptatt av.»  rammeplan s 44

Kullstifter

Hva er ei samlingsstund?

Hva er ei samlingsstund?