Samspill med sand. En poetisk tilnærming.

Samspill med sand. En poetisk tilnærming.

Sand i et fat. Hvordan griper barnet fatt i materialet. En spontan glede over teksturen, mønster som oppstår, å drysse som regn.   

Det regner. Det snør. Det kiler.

 Barna tegner bokstaver. Sanden sklir utover, dekker over, den sprer seg. Sanden innbyr til ekspressivitet.  

 Barna tegner bokstaver. Sanden sklir utover, dekker over, den sprer seg. Sanden innbyr til ekspressivitet.  

IMG_0699.JPG

Et visuelt språk. Kanskje en tilnærming til estetikk og mønster. 

Vecchi viser til Bateson,som forklarer estetisk sans som en følsomhet for mønsteret som forbinder. (Vecchi,2010,s.30)

IMG_0701.JPG
IMG_0711.JPG

Kilde: Vecchi,V(2010)Blå blomster, bitre blader. Bergen: Fagbokforlaget

Jungel

Jungel

Gratulere med dagen

Gratulere med dagen