Jungel

Jungel

IMG_6523.JPG

Det er flere barn som samler seg rundt posen med dyr. De er snart inne i rolleleken som utspiller seg gjennom dyrene. Leken utvikler seg og snart er de enig om å lage en jungel. Alle bidrar med å bygge opp et leketablå, konkrete og udefinerbare materialer lager et bilde av barnas tanker om jungel. Det må være noe grønt, det må være blomster, det må være jungeltrær, som egentlig er palmer som et barn synes det er viktig å understreke. Leken lever underveis i prosessen. Barna går ut og inn av leken og alle deler av sin kunnskap om dyr og om jungel. Leken blir en møteplass for kommunikasjon, samspill, erfaringsdeling, glede og utvikling.

IMG_6525.JPG

 «Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek både ute og inne.» (Rammeplanen 2017 s.20)

Relasjoner i naturen

Relasjoner i naturen

Samspill med sand. En poetisk tilnærming.

Samspill med sand. En poetisk tilnærming.