Relasjoner i naturen

Relasjoner i naturen

En bærekraftig holdning kommer gjerne i form av omsorg, kjærlighet, undring og nysgjerrighet for omgivelsene våre. Vi lever i et samspill med selv de minste levende vesener.  

IMG_0750.JPG

Barna viser omsorg. Sneglene får navn, som Bobbo og Vårjenta. De er forskjellige.

IMG_0751.JPG

Barnehagen har en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn (rammeplanen for barnehagen, 2017)

Vi tenker at det å komme nært innpå naturen, ved å se samspill, detaljer, det unike i mangfoldet kan bidra til gode holdninger slik rammeplanen sier. "Barna skal gjøre erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og naturen".     (rammeplanen for barnehagen, 2017) 

Vi tenker at det å komme nært innpå naturen, ved å se samspill, detaljer, det unike i mangfoldet kan bidra til gode holdninger slik rammeplanen sier. "Barna skal gjøre erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og naturen".

 

(rammeplanen for barnehagen, 2017) 

"Kan ikke vi bake?"

"Kan ikke vi bake?"

Jungel

Jungel