«Æ tegna en pingvin»

Vi tegner med tusj. Og mens vi tegner sier ei jente: «æ tegna en pingvin» Snart er arket fullt av pingviner. «Den må ha øya» sier hun og tegner to prikker i sirkelen hun tegnet.

IMG_7830.JPG
IMG_7832.JPG

En annen jente blir inspirert.

«Se æ tegna øya og munn»   Utdrag fra en artikkel i Familieverden:    Tegning er språk – Gjennom å tegne lærer vi å kommunisere ved hjelp av tegn. Dette har mennesket gjort fra tidenes moirgen. Vi lever i en rik symbolverden, som barn tidlig tar del i. Ved selv å tegne, blir barn produsenter av symboler, ikke bare mottakere, framholder Frisch.

«Se æ tegna øya og munn» 

Utdrag fra en artikkel i Familieverden:

Tegning er språk– Gjennom å tegne lærer vi å kommunisere ved hjelp av tegn. Dette har mennesket gjort fra tidenes moirgen. Vi lever i en rik symbolverden, som barn tidlig tar del i. Ved selv å tegne, blir barn produsenter av symboler, ikke bare mottakere, framholder Frisch.

For barna er tegningen en fortelling i seg selv. Ofte kan vi høre hvordan barnet prater, gjerne synger, samtidig som det tegner. Og når fortellingen er slutt, er tegningen ferdig også. Som voksen er den beste måten å oppmuntre barnet til tegning å lytte. Høre hva barnet forteller om det som skjer på papiret. Mange ganger opplever vi å bli presentert for en ferdig tegning der det er vanskelig å se hva motivene er. Ved å være tilstede mens aktiviteten foregår, stille spørsmål underveis, får barnet en opplevelse av å bli forstått. Det er den beste oppmuntringen som finnes, avslører Frisch

 

 Kilder: ”Kunst og håndverk- hva og hvorfor”, Haabesland og Vavik, 2000, ”Når øyet styrer hånden: Om mestringsprosesser i barnehagen”, Nina Scott Frisch, FORMakademisk nr.1, 2008

 

Matematikk og brettspill

Matematikk og brettspill

Tur

Tur