Gåtur

Gåtur

På gåtur blir vi kjent med med nærmiljøet, hverandre og oss selv. Vi går sammen som ei gruppe. Vi ser nye ting og ting vi kjenner igjen. Noen har kanskje gått her før, andre ikke. Vi går sammen, vi løper,  noen stopper og undrer seg over hva de ser nedi et kumlokk.

Vi prater med hverandre og blir kjent på en annen måte enn inne i barnehagen.

Vi bruker grovmotorikken og koordinasjon i ulendt terreng.

IMG_0292.JPEG
IMG_0293.JPEG
IMG_0294.JPEG

 «Gjennom arbeid med kropp, bevegelse, mat og helse skal barnehagen bidra til at barna videreutvikler motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske egenskaper».  (Rammeplan for barnehagen, 2017, s. 49).

Humla

Humla

Klart språk

Klart språk