Bakemaskin

Med et mangfold av tilgjengelig materiale ser vi stadig utvikling i leken. De drar den selv videre i takt med sin kognitive, sosiale og språklige utvikling. Fra å bruke rørene til å putte oppi leker for så å tømme dem ut igjen, ser vi en dypere tanke og mening i leken. Det prates hele tiden underveis, det forklares og tankene formidles. Venner trekkes inn  og får informasjon. 

IMG_8026.JPG

Det er mye teknikk som skal på plass i en bakemaskin. 

IMG_8028.JPG
IMG_8030.JPG

Det finnes knapper for varme, åpning av maskinen og røring av deig.

FullSizeRender.jpg
IMG_8033.JPG
Ett rom i uterommet

Ett rom i uterommet

Nysgjerrighet og det etiske perspektivet

Nysgjerrighet og det etiske perspektivet