Ett-og toåringenes språklige verden

Ett-og toåringenes språklige verden

FullSizeRender.jpg

«Puslespill» sa et av barna. 

 «Jaaa!!» sa to av de andre ettåringene. 

Flere barn kom og ville være med. 

Konsentrasjon. 

 «Bytte». 

Tilby puslespillet sitt til et annet barn. 

Bytte seg imellom. 

 « Hjelpe». 

Den som sitter ved siden av hjelper å få brikken på plass.

Vil ha nytt puslespill. 

Vente på tur til det blir et ledig puslespill. 

IMG_0728.JPG

Når barnet begynner å mestre språk og symboler, kan det dele opplevelser og skape en gjensidig verden av mening på en ny måte. Ordene får betydning gjennom konkrete samhandlingsmessige forhandlinger(Haugen, 2005). 

FullSizeRender.jpg
              Prosessorientert avslutning

Prosessorientert avslutning

Ka e insekt?

Ka e insekt?