Lille Petter edderkopp

Lille Petter edderkopp

Vi oppdaget at det bodde noen i blomsterbuketten. Det var en liten edderkopp. Interessen for insekter og småkryp har vært stor på gruppa. Det var mange som samlet seg rundt og vil følge edderkoppens bevegelser.  Vi så den henge i løse lufta nedenfor blomstene.

Kan den fly?

Nei, var det et av barna som sa.

Men hvordan kan den da være der, i løse lufta?  

Hvis vi så virkelig nøye etter kunne vi se en nesten usynlig trå som den hang i.

Det er spindelvev, var det en som sa.

Da et av barna ble litt ivrig og dyttet borti edderkoppen ramlet den ned og krøllet seg sammen. Vi snakket litt om at den kanskje ble litt redd. Etter en stund begynte den å gå rundt bordet. Kanskje den leter etter huset sitt?

Siden den kom ned fra blomstene fant vi ut at vi ville hjelpe den tilbake til dem.

IMG_0894.JPG

 Se en edderkopp!

IMG_0896.JPG

Vi hjelper edderkoppen tilbake til blomstene

IMG_0897.JPG

Hvor ble det av den?

Gjennom å undre oss sammen med barna, prøve å se ting fra edderkoppens sted. Vil vi gjerne gi barna mulighet til å vise empati ved å vise omsorg for de rundt seg. Om det er andre mennesker eller dyr.

 

Bærekraftig utvikling (rammeplan)

Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftig samfunn

Nysgjerrighet og det etiske perspektivet

Nysgjerrighet og det etiske perspektivet

Tusen takk!

Tusen takk!