Omsorg

Omsorg

Oppstart og tilbake til hverdagen, men nå som 2-åringer på Sol. Noen har sluttet med formiddagsdupp, andre trenger fortsatt en liten lur.  Mens de voksne hjelper barna ned i hver sin vogn, er det noen som blir igjen og leker inne.

 

IMG_1001.JPG

«Sånn, nå får dere teppe» 

IMG_1002.JPG

 «so, ro, lillemann, nå er dagen over...»

 

Det er jo en episode som hentet fra Rammeplanen: «...et miljø som ikke bare gjør barna til mottakere av omsorg, men som også verdsetter barnas egne omsorgshandlinger.»  (s. 19).

I denne sammenheng var det alle kaninene som fikk teppe og sang med den mykeste stemme. 

 

IMG_1003.JPG

Bak veggen er det de små kaninene som får litt omsorg. 

 

Å se utenfor vanene

Å se utenfor vanene

Klær og system - en nødvendighet for en god barnehagedag.

Klær og system - en nødvendighet for en god barnehagedag.