Hviling.

Hviling.

Vi ser at 3-åringen har behov for hvile og at det er viktig for kvaliteten på dagen.

3- åringene er i en fase mellom å hvile i form av soving og å være våken hele barnehagedagen.

Hvordan kan vi hjelpe  3-åringen som har sluttet å sove i vogn med nye rutiner for hviling?

Noen regulerer seg selv ved å finne en bok, høre på lydbok, leker alene, roligere tempo, samtaler med en voksen, musikk mm.

Ulike personligheter har ulikt følelsesmønster noe som kommer frem når man er sliten.

Uttrykk varierer...

Noen blir sint, noen blir mer aktiv enn vanlig, noen roper, noen svarer ikke, uro i kroppen, vanskelig å konsentrere seg, blir stille, frustrasjon mm.

Personalet ønsker å plukke opp signalene barn sender ut. Vi kan tilrettelegge for hvile på ulike måter, det er avhengig av hva barna søker og responderer på.

En rolig aktivitet

Felles lesestund  

Slappe av på madrass

La barna få alenetid

 

Refleksjon 

Kan barnet kjenne på mestring ved nye rutiner?

Er progresjon et voksenansvar?

Rolige aktiviteter på ettermiddag hjemme kan hjelpe ? 

Avvenning av kos kan være krevende?

Medvirkning i forhold til hvilken form for hviling, handler om å bli tatt på alvor?

Gir vi barna nok tid til å venne seg til nye rutiner? 

Er vi flinke nok til å ta med barna på endringsrosessene i deres liv?

Likestiller vi forventningene til utvikling av primærbehov som f.eks språkutvikling?

 

Dette har ingen fasitsvar. Det er dialogen mellom barnehagen og hjemmet som blir vårt viktigste verktøy i denne endringsprosessen. 

 

IMG_0080.JPG
IMG_8679.JPG
IMG_8653.JPG
Møte med hest

Møte med hest

Foreldremøte for Komet og Måne med tema: forebygging av mobbing

Foreldremøte for Komet og Måne med tema: forebygging av mobbing