Det første møtet

Det første møtet

Blikket mitt møter ditt. Du smiler inni mamma eller pappa sin armkrok. Her er jeg! Hvem er du? 

IMAGE.JPG

Det første møtet har stor betydning for familiene som kommer til barnehagen. Vi tenker at vi trenger noe å møtes rundt, godt materiale som gir møtet en ramme vi er sammen om. Vi har valgt åpne materialer som gir mange muligheter og varierte sanseopplevelser.

Den andre dagen er gjenkjennelsesgleden tydelig. Barna prøver først ut sine egne strategier fra dagen før, så prøver de ut hverandres måter og observerer og imiterer hverandre. Blikkene møtes og latteren deles. Etterhvert prøver barna ut nye kombinasjoner. Fanget til mamma og pappa kan slippes litt tidligere. Barna følger hverandre, søker blikkene til hverandre. Snakker og babler, peker og svarer. 

Den tredje dagen er fremdeles den første møteplassen viktig. En kjent start, men ferden går raskt videre. Hva kan vi møtes rundt i dag? Vi vil prøve noe mer! 

Vi kaller den første tiden «tilknytningsperioden» her hos oss. Barna skal bygge tillit og knytte seg til oss pedagoger i barnehagen. (Med pedagoger mener vi alle som jobber i barnehagen).            I følge tilknytningsforskning, har barn behov for å ha en trygg havn for å våge seg ut i verden og utforske. Vi kan ofte se at barna beveger seg unna oss et stykke, for så å komme tilbake for litt påfyll av trygghetsfølelse. (Circle of Security, Hoffman, Cooper og Powell) Dette ser vi ofte i oppstarten mellom barn og foreldre, og etterhvert mellom pedagoger og barn. 

Jeg ønsker, jeg ønsker

Jeg ønsker, jeg ønsker

Frukthagen

Frukthagen