Nærmiljøet vårt

Nærmiljøet vårt

I dag er vi på tur til Fjølstadtrøa, et nedlagt småbruk som Malvik historielag eier. Vi leker i og rundt husene på gårdstunet og mange blir opptatt av historien til de som har bodd her. 

Hvem bodde her? 

Hva het de? 

Bodde det noen barn her? 

Er det noen som bor her nå? 

Hva er et stabbur? 

Hadde de hester her? 

Hva er en brønn? 

Kan vi se få se på brønnen? 

IMG_7538.JPG
IMG_7535.JPG
IMAGE.JPG

Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna

...... 

• utforsker ulike landskap, blir kjent med institusjoner og steder i

nærmiljøet og lærer å orientere seg og ferdes trygt

• blir kjent med lokalhistorie og lokale tradisjoner

• blir kjent med ulike tradisjoner, levesett og familieformer

Rammeplanen s.56

Foreldremøte for Komet og Måne med tema: forebygging av mobbing

Foreldremøte for Komet og Måne med tema: forebygging av mobbing

Turrekke i fellesskap

Turrekke i fellesskap