Fisken og Kurt koker hodet

Fisken og Kurt koker hodet

IMG_7565.JPG

Vi leser fortsettelsesbok i Ugletårnet, ei bok uten bilder, sånn at vi bare må lytte. Vi tenker at det er fint å ha felles fokus og å ha noe felles å samtale om. 

«Det er ikke fint å si pokker«.

«Det er ikke fint å kalle noen for tosk».

»Hva betyr forelska»? 

»Hva betyr misunnelig»? 

»Er usynlige og misunnelig det samme»? 

 Klokt sagt om bøker

 * hjelper oss til å utvikle språket og ordforrådet. 

* utvider vår bevissthet og vår verden og gir oss nye ideer og begrep å tenke med
* stimulerer fantasien og trener oss i å skape indre bilder
* gir oss kunnskap om alt mellom himmel og jord
* utvikler vårt følelsesliv og vår evne til empati.
* kan gi kraft og inspirasjon, underholdning og spenning
* kan vekke nye spørsmål og gi oss noe å tenke videre på
* lærer oss etikk, lar oss fundere over rett og galt, godt og vondt
* viser oss at det finnes flere svar på spørsmålene og at det meste kan sees fra flere sider.
* hjelper oss til å forstå oss selv.
* hjelper oss til å forstå andre.
* gir oss selskap når vi er ensomme.
* åpner veien til litteraturen - en uendelig verden som varer livet ut!

(hentet fra Svenska Barnboksakademins nettside):

Sand

Sand

Barnehumor

Barnehumor