Møte med hest

Møte med hest

I nærmiljøet til barnehagen er det landbruksareal med flere gårder. På tur i dag fikk vi hilse på to hester. 

Møte med hestene gir oss flere spørsmål og kanskje nye sanseopplevelser?

Hva spiser hesten? 

Hva lukter den? 

Vi observerer at 3-åringen tilpasser stemme og kroppsspråk. Vi tenker også at  de får erfaringer med å respektere og å finne sin egen tilnærming til dyr.

Empati kommer ofte til uttrykk gjennom handlinger mellom; menneske og menneske, menneske og dyr, menneske og naturen. 

 

 

 

IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG

Oj, en mark!

Hviling.

Hviling.