Oj, en mark!

Mandag morgen og ut på tur. Og vi trenger ikke gå langt for å komme oss ut i naturen. Faktisk er naturen rundt oss overalt. Som for eksempel midt i den nye ballbingen! 

«Oj, se! En mark!» 

 

IMG_1706.JPG

 «Men kommer den seg ned i jorda her?» Marken kryper i gummiknotter og kunstgress. «Kanskje vi skal ta den med til jorda?»

»Jeg vil!» 

 

IMG_1718.JPG

 «Her!»

 

IMG_1724.JPG

 «Og sånn!»

 

IMG_1731.JPG

Fra Temaheftet om natur og miljø, henter vi bekreftelse på at dette er mer enn bare tidsfordriv, det siteres fra Rammeplanen:

Både gleden ved å være i naturen og nødvendigheten av å utvikle kunnskaper om og respekt og kjærlighet til naturen blir vektlagt. Det framheves at barnehagen skal: «bidra til at barna opplever naturen og undring over naturens mangfoldighet», og at «personalet må ta utgangspunkt i barnas nysgjerrighet, interesser og forutsetninger og stimulere dem til å oppleve med alle sanser, iaktta og undre seg over fenomener i naturen og teknologien.» (s. 20)

Test

Test

Møte med hest

Møte med hest