Barnehumor

Barnehumor

Humor er viktig for at barn skal være med i et fellesskap også i barnehagen. 

Humoren er forankret i barnas sosiale forståelse, den gir livsglede.

På Månegruppa er barna i en fase der de skal mestre å tisse og bæsje noe som gjenspeiler humoren.

Ordet bæsj hører vi at barna fletter inn overalt; i møte med andre mennesker, i leiken, i sanger mm

Det barn liker av humor er ofte det de er opptatt av i livet og vi opplever at disse ordene speiler Månegruppa akkurat nå.

Refleksjon:

Hvordan kan vi balansere  barnehumor? Når blir det for mye og når blir det for lite?

Kan språket i barnehumoren signalisere andre budskap?

Skjønner barnet selv når det er passende/ upassende å bruke bæsj, promp og tiss?

Respekterer vi som voksne barnehumoren?

Hva når min venn ikke vil delta på denne humoren? 

 

IMAGE.JPG

Vi som voksne er opptatt av å møte barna på deres humor og ikke tabubelegge ordene. Samtidig må vi hjelpe dem med å regulere når det ikke er greit å bruke dem, som for eksempel når de sitter rundt matbordet, når de sier «hei bæsj» i møte med andre barn og voksne. 

 

 «Humor er en kilde til livsglede og livslyst. Og vi ler fordi vi er mennesker. Humoren frigir krefter og kreativitet. Det gjør at vi får livsmot, og vi jobber bedre og lærer bedre»

                                         Frode Søbstad

 

 

Fisken og Kurt koker hodet

Fisken og Kurt koker hodet

Test

Test