Klatre

Klatre

Turplassen har stor betydning for hvordan det pedagogiske innholdet blir. I dag gikk turen til et skogsholdt i nærområdet. Vi observerer at barna utforsker skogen gjennom å ta i bruk kropp og bevegelse. Vi ser også at treåringen vil opp fra bakken. Klatring  gir treåringen risikofylt lek gjennom kroppslig utfordringer.

IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
FullSizeRender.jpg
IMAGE.JPG

Risikofylt lek

«Gevinster som den intense opprømtheten, «kilingen i magen» og mestringsfølelsen over å ha overkommet egen frykt står sterkere enn den truende sannsynligheten for uhell og skade.»

- Ellen Beate Sandseter

Limets funksjon

Limets funksjon

Julemarked i Desember

Julemarked i Desember