Å være i et fellesskap

Å være i et fellesskap

Vi reflekterer stadig vekk over hva en god venn er i Ugletårnet. Skolestartergruppa er, som alle andre grupper, mennesker med ulikt utgangspunkt og erfaringer.

Som barnehage og lærende organisasjon  tilrettelegger for relasjonsbygging gjennom samtale, lek, læring og aktiviteter,  og jobber sammen for et godt klima. 

IMG_7639.JPG

« Forholde seg til en gruppe krever gode sosiale kunnskaper. Det krever å kunne utsette egne behov, det krever å bli trygg i et dynamisk miljø, det krever å forholde seg til et sett regler, det krever å forholde seg til faste rutiner, det krever å forholde seg til forskjellige mennesker, det krever forståelser for at demokratiet råder, det krever en del venting, det krever tålmodighet med andre, det krever å akseptere hverandres ulikheter, det krever å innse at det som er best for deg ikke nødvendigvis er best for alle andre, det krever å hilse velkommen til stadige nye medlemmer i gruppen, det krever kommunikasjon, det krever lydhørhet, det krever evnen til å handle autonomt, det krever å fremme egne behov, det krever å gjøre din stemme gjeldende, det krever at man stoler på andre og det krever at man kan spille på andre.

Alt dette kan barn lære seg!

Å tilhøre en gruppe er for de fleste barn en berikelse. Barnet får bekreftelse på det de gjør, de får veiledning på hva som er rett og galt, de får lære seg å bli trygge på andre, de får speilet sin adferd i andre, de får lov til å bli en venn, og de får lov til å få en venn. Barn er kompetente!»

Livet i gruppe - barnehage.no               

Såpebobler

Såpebobler

Limets funksjon

Limets funksjon