Innesko

Innesko

Vi tenker at det er fint å ha innesko på i barnehagen.

Noen har blitt våte på sokkene, andre tråkket maling på sokkene, mat, sand og tegnestifter kan ligge på gulvet. Barnehagen er en institusjon der virket tilsier at det kan være både godt, hygienisk og praktisk å ha på innesko. 

Når brannalarm ringer går vi ut i innesko.

Hvordan kan vi lage gode rutiner for innesko? 

- Hjelp barnet med å jobbe inn rutinen

- Vi ønsker at det å ta på seg innesko skal bli en rutine for barna, på lik linje med andre faste rutiner.

Det er ikke for personalets del vi skal ha på innesko, men for hver enkelts del.

For at barna skal ønske å ha på innesko, er det greit å tenke over hva som er gode innesko å ha på store deler av dagen.

 Ved dagens slutt settes skoene på hylla.

IMG_6805.JPG
Dyrepark

Dyrepark

Klær er viktig for en god utetid

Klær er viktig for en god utetid