Heia - heia

Barna på Sol er delt inn i tre lekegrupper, som hver er inne en time på formiddagen i løpet av uka. 

Dagens lekegruppe inne møter hverandre i gleden over å bare være, på to-åringers vis.

Malvik Kommune har laget ny Handlingsplan mot mobbing i barnehagen 2018-2020. Under overskriften «Definisjon av mobbing» henter vi:

«I alle grupper skjer et spill om handlingsrom, som speiler maktforholdet som råder i øyeblikket. Når et barn mangler muligheter til å inngå sosiale allianser med andre barn eller grupper, øker usikkerheten og sjansen for å bli utsatt for mobbing øker. Motparten utnytter det manglende handlingsrommet og det er der mobbingen kan starte (Bjørk, 1999).» 

 

Handlingsplanen løfter fram  «Å jobbe bevisst med utviklingen av sosial kompetanse hos barn er viktig når det gjelder å forebygge mobbing. (...) Gode sosiale ferdigheter handler om å lykkes i å omgås med andre. Inkludering i et fellesskap, vennskap og lek med jevnaldrende styrker barnas sosiale og personlige utvikling.»

 

Tenk at to-åringens bråkete lek kan være så viktig?!

  

Et barn har hundre språk

Et barn har hundre språk

Barna inviterer foreldrene inn i leiken sin

Barna inviterer foreldrene inn i leiken sin