Turrekke i fellesskap

Turrekke i fellesskap

Månegruppa har gått fra småbarn til storbarn og vi har mulighet til å gå på tur både mandag og fredag. 

Vi opplever at både barn, foreldre og personal verdsetter turer som en variasjon i hverdagen.

Vi har bevisst valgt bort vogn og tau for å holde barna samlet på tur. Vi velger heller å se på turene som læringsprosesser.

Dette er noe som gjenspeiler barnesynet vårt. Vi vet at barnet kan og har tro på at systematisk jobbing med turrekken vil gjøre turen til en bedre opplevelse for fellesskapet. Turrekken er bygd opp av to og to barn. Vi varierer mellom at barna organiserer rekken selv og at rekken bygges opp av oss voksne. Tanken bak turrekken er sikkerhet rundt turen, det er lettere å holde sammen og holde seg til «flokken» sin.

Vanligvis er vi komplementær til hjemmet. En tur med familien og barnehagen er ulik, likevel ser vi faktorer som kan forenes.Kan vi se sammenhenger mellom en tur sammen med familien og en tur sammen med vennene i barnehagen - hvem går jeg tur sammen med, hvor hører jeg til? Hva må jeg passe på?

 

Refleksjoner

Når barna går fra 2-3 år, går de også fra «jeg» til «vi», noe vi må ha en bevissthet rundt. Kan barnehage og hjem samarbeide her?

Å jobbe med enkeltbarnet hjemme kan gi god effekt for gruppedynamikken? 

Å samtale gir forståelse?

Kan vi gå i andres hage?

Er det greit å gå over veien før den voksne kommer?

Kan vi gå bort til en fremmed hund vi møter på turen? 

Hvordan møter jeg en venn som inviterer meg inn i turrekken?

Kan vi forvente at 3-åringen åpner opp for nye relasjoner eller må vi voksne hjelpe for å åpne opp?

Kan rutiner som å gå selv til barnehagen gi positive erfaringer på tur i barnehagen? 

Passer «ta meg leken» i turrekken, på parkeringsplassen, i butikken, flyplassen mm.?

Er vi flinke nok til å bevisstgjøre foreldre hva vi tror kan hjelpe på kvalitet i barnehagen?

 

Vi opplever at en tur i barnehagen gir mengdetrening i sosial kompetanse og vi som voksne ser mange læringsfaktorer i løpet av en tur.

«Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill.

Barns selvfølelse skal støttes samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov». (UDIR)

FullSizeRender.jpg
IMG_8603.JPG
Nærmiljøet vårt

Nærmiljøet vårt

Et barn har hundre språk

Et barn har hundre språk